BASEN ODKRYTY


 Zapraszamy Państwa na odkryty basen kąpielowy w Lędzinach mieszczący się
przy ulicy Stadionowej 2. 


Basen o wymiarach niecki 25x50 m jest otoczony zielenią. 
W jego otoczeniu znajduje się wiele atrakcji sprzyjających miłemu rodzinnemu wypoczynkowi. 
W obrębie obiektu znajduje się: boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, place zabaw, skatepark, mała gastronomia.

                                                               

Basen będzie otwarty w tym roku
od 25.06.2021r do 29.08.2021r.
Godziny otwarcia:
w miesiącu lipcu: 11:00-19:00
w miesiącu sierpniu: 11:00-18:00

Cennik, który obowiązuje na basenie:
Bilet normalny:
- 13,00 zł cały dzień
Bilet ulgowy:
- 7,00 zł cały dzień
Po godzinie 17:00 obowiązuje bilet ulgowy dla wszystkich

  Zakupiony bilet( opaska ) uprawnia do korzystania z basenu w dniu zakupu biletu w godzinach otwarcia obiektu.


‼️ Wstęp dla dzieci i młodzieży z Lędzin- BEZPŁATNY !!
Opaski wejściowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Lędzinach do odebrania w kasie biletowej basenu odkrytego
(po okazaniu legitymacji szkolnej).


‼️ Dzieci do lat 6 pod opieką osoby dorosłej bez opłat (osoba dorosła opłata wg. cennika).

‼️ BILET ULGOWY  (bez ograniczeń czasowych) przysługuje:
- dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
- studentom, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
- osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin, emeryci i renciści,
- osobom niepełnosprawnym z orzeczoną grupą inwalidzką oraz ich opiekunom.Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z kąpieliska zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym, zalecenia: PZH, CIS:

1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną ( 1,5 -2 m) odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami ).
2. Zakrywanie ust i nosa, stosowanie maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenie kąpieliska i wyznaczonych tzw. zielonych terenów rekreacyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu społecznego.
3. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
4. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
5. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
6. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
7. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
8. Należy zachowywać czystość, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
9. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Klienci, którzy będą naruszać zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

O przybliżonej dacie otwarcia pływalni krytej będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy raz jeszcze Państwa do miłego spędzani czasu i życzymy udanego odpoczynku.

prev next
 
 
prev next