BASEN ODKRYTY


                                     Zapraszamy Państwa na odkryty basen kąpielowy w Lędzinach                                 mieszczący się przy ulicy Stadionowej 2. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Basen o wymiarach niecki 25x50 m jest otoczony zielenią.                                                                                            W jego otoczeniu znajduje się wiele atrakcji sprzyjających miłemu rodzinnemu wypoczynkowi.                                                                                                                        W obrębie obiektu znajduje się:                                                                              boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, place zabaw, skatepark, mała gastronomia.

                                                               

                                                 Basen będzie otwarty w tym roku od 25.06.2021 r.                                                      Godziny otwarcia:
w miesiącu lipcu: 11:00-19:00
w miesiącu sierpniu: 11:00-18:00

Cennik, który obowiązuje na basenie:

Bilet normalny:
- 13,00 zł cały dzień
Bilet ulgowy:
- 7,00 zł cały dzień
Po godzinie 17:00 obowiązuje bilet ulgowy dla wszystkich

                                                                    Zakupiony bilet( opaska ) uprawnia do korzystania                                                                   z basenu w dniu zakupu biletu w godzinach otwarcia obiektu.


‼️ Wstęp dla dzieci i młodzieży z Lędzin- BEZPŁATNY !!
                                                        Opaski wejściowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Lędzinach                                                  do odebrania w kasie biletowej basenu odkrytego (po okazaniu legitymacji szkolnej).


‼️ Dzieci do lat 6 pod opieką osoby dorosłej bez opłat (osoba dorosła opłata wg. cennika).

‼️ BILET ULGOWY  (bez ograniczeń czasowych) przysługuje:
- dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
- studentom, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
- osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin, emeryci i renciści,
- osobom niepełnosprawnym z orzeczoną grupą inwalidzką oraz ich opiekunom.


                                                              Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z kąpieliska                                                              zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, zalecenia: PZH, CIS:

1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną ( 1,5 -2 m) odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami ).
2. Zakrywanie ust i nosa, stosowanie maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenie kąpieliska i wyznaczonych tzw. zielonych terenów rekreacyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu społecznego.
3. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
4. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
5. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
6. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
7. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
8. Należy zachowywać czystość, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
9. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Klienci, którzy będą naruszać zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

O przybliżonej dacie otwarcia pływalni krytej będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy raz jeszcze Państwa do miłego spędzani czasu i życzymy udanego odpoczynku.

prev next
 
 
prev next