CENNIK OBIEKTU


CENNIK OŚRODKA REKREACYJNO- SPORTOWEGO CENTRUM W LĘDZINACH

Nowe możliwości korzystnego wyboru płatności

strefy czasowe,
- bonusy,
- elektroniczne karnety,
- możliwość płatności kartą płatniczą
oraz NOWOŚĆ!
Rezerwacja oraz płatność online dla kortów tenisowych.


Poniżej znajduje się cennik zajęć aqua aerobiku oraz pozostałych usług, które świadczone są w ORS Centrum.


Informujemy, że w dniu 1.12.2021rcennik wstępu na pływalnię krytą
Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego Centrum ulega zmianie.

 

KRYTA PŁYWALNIA:

 
 

AQUA AEROBIK

 
 
 

Przypominamy o uprawnieniach weteranów i weteranów poszkodowanych
wynikających ze znowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju,
która weszła w życie 11.10.2019 r.:

"1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego". Zapraszamy do aktywnego korzystania z obiektów sportowych ORS CENTRUM