CENNIK OBIEKTU


                     CENNIK OŚRODKA REKREACYJNO- SPORTOWEGO CENTRUM W LĘDZINACH                                                                                              Nowe możliwości korzystnego wyboru płatności                                                                                                                                                               - strefy czasowe,                                                                                                                                                                                                   - bonusy,                                                                                                                                                                                            - elektroniczne karnety,                                                                                                                                                                      - możliwość płatności kartą płatniczą                                                                                                                                                                       oraz NOWOŚĆ!                                                                                                       Rezerwacja oraz płatność online dla kortów tenisowych.

 

AQUA AEROBIK

 

KRYTA PŁYWALNIA:

 
 

Przypominamy o uprawnieniach weteranów i weteranów poszkodowanych
wynikających ze znowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju,
która weszła w życie 11.10.2019 r.:

"1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego". Zapraszamy do aktywnego korzystania z obiektów sportowych ORS CENTRUM