Kontakt:

Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy Centrum w Lędzinach
ul. Lędzińska 14,
43-143 Lędziny

Centrala tel.: (32) 326 27 00
Pływalnia kryta tel.: (32) 326 27 11
Biuro/Sekretariat: tel.: 885 304 455
telefon czynny od pon-pt
w godzinach od 7.00-15.00
email: biuro@centrumledziny.pl 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „ Partner”
 ul. Lędzińska 47                                                                      
43-143 Lędziny, 
NIP 646-032-64-33 ; REGON:  276403072 ; KRS:  0000147512