Kontakt:

Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy Centrum w Lędzinach

ul. Lędzińska 14,                                                                         43-143 Lędziny

Centrala tel.: (32) 326 27 00                                             Pływalnia kryta tel.: (32) 326 27 11                                                                                                                                 Biuro/Sekretariat: tel.: 885 304 455                                            telefon czynny od pon-pt                                                               w godzinach od 7.00-15.00
email: biuro@centrumledziny.pl 

 PGK „ Partner” ,                                                                         ul. Lędzińska 47                                                                          43-143 Lędziny, 

 NIP 646-032-64-33                                                                                                 REGON:  276403072                                                                                                 KRS:  0000147512