Nowy cennik krytej pływalni ORS CENTRUM. Z dniem 05.09.2020 r. wprowadzamy nowy cennik korzystania z krytej pływalni. Nowe możliwości korzystnego wyboru płatności- strefy czasowe, bonusy, elektroniczne karnety i możliwość płatności kartą płatniczą.

UWAGA- z dniem 24.10.2020r. opłata dodatkowa za zajęcia grupowe - doskonalenie pływania w wysokości 3 zł za 2 godziny zajęć.

KRYTA PŁYWALNIA:

 

Przypominamy o uprawnieniach weteranów i weteranów poszkodowanych wynikających ze znowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju, która weszła w życie 11.10.2019 r.:
"1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego". Zapraszamy do aktywnego korzystania z obiektów sportowych ORS CENTRUM